СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

На тази страница ще намерите всичко необходимо за подготовката и явяването ви на Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване след завършен VII клас.

ДЗИ 2020 ГОДИНА

НВО 2020 ГОДИНА

СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература
- 20 май 2020 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 22 май 2020 година

СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2020

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МАТУРИ:
Български език и литература

- 27 август 2020 година
Втори държавен зрелостен изпит
- 28 август 2020 година

 

ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ през учебната 2019/ 2020 г. (ДАТИ за провеждане на ДЗИ и ГРАФИК на дейностите за организацията на ДЗИ) ТУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

IV КЛАС
- Български език и литература - 27 май 2020 година, 10:00 часа
- Математика - 28 май 2020 година, 10:00 часа

VII КЛАС
- Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа
- Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа
- Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Х КЛАС
- Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа
- Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа
- Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа
- Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график
в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

ЗАПОВЕД № РД09-2152/ 27.08.2019 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование учебната 2020 – 2021 година. ТУК

 
В ПОМОЩ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЕЛ

 

 

В подготовката си за Държавния зрелостен изпит по български език и литература може да използвате мултимедийното помагало, разработено от учител по БЕЛ в нашето училище.
В помагалото ще откриете всичко необходимо за вашата отлична реализация на изпита:
- учебно-изпитнa програмa;
- автори и творби от учебно-изпитнaта програмa;
- литературна теория и анализи;
- помагала и тестове;
- богата аудио-библиотека с произведенията за изпита.
ПОСЕТИ МУЛТИМЕДИЙНОТО ПОМАГАЛО СЕГА!
При подготовката си за изпитите може да използвате следните образователни сайтове, разработени и поддържани от наши преподаватели:
Oбразователен сайт по БЕЛ My School BEL
СТРАНИЦА НА МОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ТУК